De ideale adviseur
GHC International is de mening toegedaan dat de ideale adviseur een werkwijze kent waarbij de onderstaande elementen niet ontbreken:
  • Meedenken met de opdrachtgever
  • Innovatief presteren; geen invuloefeningen uitvoeren
  • De afstand opdrachtgever / adviseur minimaliseren
  • Adviseren, maar tevens (tenminste) coachen bij de implementatie
  • De opdrachtgever zorgvuldig instrueren en eventueel zijn personeel dusdanig opleiden dat de professionaliteit in de organisatie is toegenomen na afsluiten van de opdracht. Een adviseur moet voorkomen afhankelijkheid te creëren.

Sunny scenario: De cliënt moet tenslotte hebben ervaren dat de adviseur daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een verbetering in de bedrijfsvoering c.q. een verlengstuk is gebleken van de kennis die de eigen organisatie limiteerde in haar efficiency om het onderhavige vraagstuk professioneel op te lossen.
Worse-case scenario: De cliënt heeft de adviseur ervaren als een echo van de kennis die reeds binnen in de eigen organisatie voor handen was.

Nuchterheid
GHC International heeft een duidelijke strategie voor ogen inzake de samenwerking met haar klanten. Wij zijn een fris en nuchter bedrijf dat geen koeien met gouden horens belooft, maar streeft naar het daadwerkelijk verwezenlijken van de reële doelstellingen van haar client�le.

Bediening op maat
Onze insteek is dat, indien wij opdrachten zouden aanvaarden waarbij wij bij voorbaat de succeskansen minimaal zouden inschatten, onze client�le spoedig zou krimpen tot bedenkelijk volume. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat een adviesbureau zijn zakenpartners moet bedienen op het niveau dat wordt verwacht van externe specialisten. In een markt waarin het aanbod van advies groot is, is het essentieel je client�le de verlangde kwaliteit te leveren. Wij vinden dat een dergelijk kwaliteitsniveau alleen haalbaar is indien wij optimaal kunnen samenwerken met onze cliënten. Dat zal dan ook tevens de eerste ambitie zijn die wij u tonen bij een oriënterend gesprek dat immer voorafgaat aan een opdrachtaanvaarding.

Wederzijdse oriëntatie en insteek
In een dergelijk oriënterend gesprek willen wij niet alleen persoonlijk met onze (potentiële) cliënten kennis maken (en onze potentiële cliënten met ons), maar ons vanzelfsprekend ook verdiepen in de casus die de cliënt voor ons in petto heeft. GHC streeft ernaar een duidelijk plan van aanpak te presenteren, en wederzijds overeen te komen, alvorens we aan de slag zouden gaan. Hier hoort natuurlijk ook een financieel plaatje bij voor het voorgestelde traject. Hierdoor is voor beide partijen bijna geen misverstand meer mogelijk over de aanpak, opzet en kosten van onze gezamenlijke plannen.

Kwaliteit van onze specialisten
Wij garanderen een hoge kwaliteit van onze specialisten. Indien wij werken met gedetacheerde medewerkers, welke niet zouden behoren tot onze vaste staf, dan informeren wij onze cliënten hierover van te voren, en niet tijdens of na een opdracht. Onze staf bestaat uit specialisten met tenminste tien jaar ervaring binnen hun vakgebied, en voor minder complexe taken uit specialisten met vijf jaar ervaring of meer. Wij werken niet met onervaren krachten of schoolverlaters, omdat een dergelijke aanpak onze bedrijfsstrategie zou ondermijnen.

Met betrekking tot complexe juridische adviezen, waarbij een gediplomeerd vakjurist vereist is, wenden wij ons tot een vaste zakenpartner welke is gespecialiseerd in bedrijfsjuridische vraagstukken. Alle overige inkoop- en contractjuridische zaken voeren wij over het algemeen zelfstandig uit.